loader
 • slidebg0
 • slidebg1
 • slidebg2

Пътища за партньорства

Ежегодният Форум на ББР е платформа, която събира регионални и международни банки за развитие, държавни институции, финансисти и представители на бизнеса от България и региона. Тази година Форумът е част от европейската дискусия по програмата InvestEU и нейния потенциал за подкрепа на инвестициите в Югоизточна Европа.

Съдържание и цели
 

Форумът на ББР през 2019 „Пътища за партньорства“ ще даде поле за среща на регионални и международни банки, сред които Черноморската банка за търговия и развитие, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Международната инвестиционна банка, Кредитанщалт фюр Видерауфбау (KfW), Унгарската банка за развитие, Хърватската банка за възстановяване и развитие, държавни институции, финансисти и представители на бизнеса, които имат интерес към региона.

Второто издание на Форума на ББР е част от европейската дискусия по програмата InvestEU и нейния потенциал за подкрепа на инвестициите в региона на Югоизточна Европа. Тазгодишното издание на Форума ще дискутира все по-важната роля на националните публични банки за икономическото развитие, както и значението на регионалните партньорства за разработване и изпълнение на интелигентни стратегии за икономически растеж в контекста на InvestEU като част от МФР 2021-2027 на ЕС. Ще обсъдим и възможностите за сътрудничество в областта на общи проекти и бъдещи инвестиционни възможности пред националните банки за развитие.

По време на сесиите ще обсъдим нови бизнес модели за предизвикателствата, пред които са изправени банките за развитие и нови решения за начините на финансиране и структуриране на финансови инструменти. Сред целите на Форума е и изготвяне на карта на регионалните стратегически инвестиционни проекти и дефиниране на ролята на националните банки за развитие  като партньори по програмата InvestEU. Изпълнението на съвместни проекти ще зависи от партньорствата между националните и международните банки за развитие, частния сектор и други заинтересовани страни.

Форумът ще започне със закрита работна среща на 17 юни между банките, подписали Меморандума за сътрудничество през 2018 г. Ще се обсъдят конкретни въпроси по партньорства, които подкрепят целите на споразумението. На 18 юни националните и международните банки за развитие ще обменят вижданията си, свързани с планирането във връзка с новия фонд InvestEU и успешното им участие в  неговата реализация. Целта на дискусията е да стимулира открит разговор за необходимия институционален капацитет, по-добра координация между бизнеса и стратегическото програмиране, укрепване на финансовата стабилност и способността за поемане на рискове от националните банки за развитие. Споделянето на експертни познания относно подготовката и структурирането на инвестиционните проекти до обновяването на бизнес моделите на банките ще подготви банките за реализирането на InvestEU. Участниците във форума ще коментират и ключовите елементи и практическите аспекти на самата бъдеща програма.

Програма
ББР Форум 2019 Пътища за партньорства 
 • 17 юни 2019
 • Среща между банките за развитие, подписали Меморандума за разбирателство от 2018 г.

  Потенциални нови партньори, които ще си присъединят. Обсъждане на създаването на национална база данни за проектен пайплайн
  Българска банка за развитие, зала „Марица”,
  София, ул. Дякон Игнатий 1

  14:00 – 17:00  
 • Официален коктейл

  по повод 20 годишния юбилей на ББР
  зала 6, НДК

  19:30  
 • 18 юни 2019
 • Регистрация

  Хотел „Хилтън”, зала „Мусала”
  София, бул. "България" 1

  9:30 – 10:00  
 • Официално откриване

  Обръщение от Бойко Борисов, министър-председател
  Обръщение от Емил Караниколов, министър на икономиката, принципал на ББР
  Обръщение от Стоян Мавродиев, главен изпълнителен директор, ББР

  10:00 – 10:30    
 • InvestEU – Специално обръщение

  Флорентин Хопмайер, член на кабинета на Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия

  10:30 – 11:10  
 • Панелна дискусия с ЕК, ЕИБ, ЕИФ, национални и многостранни банки за развитие

  Модератор: Марсел Рой, главен секретар на ЕАПБ
  Панелна дискусия: Успешното прилагане на Плана „Юнкер“ и Програмата ЕФСИ проправиха пътя на новата Програма на ЕС InvestEU. Участниците ще обменят мисли за предстоящата Програма, за ролята на националните банки за развитие за изпълнението й, за възможностите и очакваните проблеми, които изискват вниманието на ръководителите на банките. Ще се обърне специално внимание на подготовката на националните банки за изпълнението на Програмата, както и на предизвикателствата и резултатите от одитния процес на прилагащите партньори.

  11:10 – 12:10    
 • Въпроси и отговири

   

  12:10 – 12:30    
 • Заключителни бележки

  Марсел Рой, Главен секрекар на ЕАПБ

  12:30 – 12:40  
 • Обяд

   

  13:00 – 14:15    
 • Кръгла маса между потенциалните партньори по прилагането на InvestEU

  Дискусия за подготовка за прилагането на бъдещата програма и практически съображения около процеса; разговор за възможни партньорски договорености за реализацията на устойчиви инвестиции и проекти.

  14:15 – 16:00  
 • Коктейл

   

  16:00    

"Расте, но не старее" е девизът на един от най-старите европейски градове и столица на България - София и това не е изненадващо, като се има предвид древната история на града, изпълваща около девет хилядолетия. София е основана преди 2500 години. През вековете носи няколко имена - Сердика, Средец, а останките от пластове градове могат да се видят и днес. Заради стратегическото си местоположение в средата на Балканския полуостров за известно време градът е избран за нова столица на Римската империя. Упадъкът на София по време на турската Османска империя е последван от възраждането й след Освобождението през 1878 г., когато София е избрана за столица на България на Първото национално учредително събрание, като в последствие градът преживява бурен период на развитие. София е динамична източноевропейска столица, отличаваща се с колоритно съчетание от европейска и тоталитарна архитектура и с множество красиви православни църкви. Като място, на което са събрани множество музеи, галерии, ресторанти и клубове, София може да ви накара да останете по-дълго от първоначалните ви намерения.

 
Форма за регистрация
РЕГИСТРАЦИЯТА ВАЖИ САМО ЗА УЧАСТНИЦИ, КОИТО СА ПОЛУЧИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПОКАНИ 
`
Говорители и модератори
Говорители и модератори, участващи във форума на ББР

Стоян Мавродиев

Председател на УС и главен изпълнителен директор на ББР

Николай Димитров

Член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ББР

Яцек Трушчински

Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (DG ECFIN) на Европейската комисия

Флорентин Хопмайер

Член на кабинета на заместник-председателя на Европейската комисия Катайнен

Андреас Бейкос

Ръководител на представителството на Европейска инвестиционна банка в България

Витомир Рагуз

Директор „Кредитни операции“ за Южна Европа на Банката за развитие на Съвета на Европа

Илия Лингорски

Главен икономист на ББР

София Касидова

Съветник по финансови и стратегически въпроси на УС на ББР

Марсел Рой

Генерален секретар на Европейската асоциация на публичните банки (ЕАПБ)

 
За нас
 

Българска банка за развитие (ББР) е финансова институция, 99,9% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред българските банки банки с най-висок кредитен рейтинг у нас: “BBB” с положителна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch.

Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. ББР е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори.

Банката инвестира в ключови сектори на българската икономика – малки и микро предприятия, енергийна ефективност, селско стопанство, градска инфраструктура и общини.

ББР Форум 2019 се организира по повод 20-годишнината от основаването на Българската банка за развитие като национална банка за развитие.

Изпратете ни запитване
Въведете кода `